Round table

Het nieuwe beoordelen

Het evenement waar je met diverse gelijkgestemde kan praten over de nieuwe inrichting van de gesprekscyclus.

Discussiëren en praktische opdrachten

Zelf aan het woord

De Round Table wordt georganiseerd om de problemen rondom de beoordelingscyclus bespreekbaar te maken. Deel jouw visie, succesverhalen en ervaringen met andere HR managers.

Netwerken

Onderling kennis delen

Deel kennis met gelijkgestemden en praat samen over het nieuwe beoordelen. Gebruik de nieuwe inzichten om het nieuwe beoordelen beter onder controle te krijgen. Leer meer over hoe andere HR managers de huidige trends en ontwikkeling vormgegeven in hun organisatie.

Continue dialoog

Niet een keer per jaar een gesprek zonder toegevoegde waarden, maar korte krachtige gesprekken waarin je vooruitblikt.  

Inzicht

Ontvang bruikbare inzichten die kunnen helpen bij het overstappen naar een continue beoordelingscyclus. 

Trends en ontwikkelingen

Blijf op de hoogte van de laatste trends en kom erachter hoe andere HR managers hiermee omgaan. 

Aanmelden Round Table