Meer eigenaarschap creëren is een proces

Op weg naar een cultuur van continu leren middels onze totaalaanpak met sessies en trainingen.

Neem contact op

Plan van aanpak

Krijg middels onze trainingen en adviezen inzicht in jouw actuele organisatiecultuur. De trainingen, die geheel aansluiten op de doelen van jouw organisatie, zorgen voor succesvolle plannen om verandering te stimuleren. Je wordt volledig meegenomen in de achtergronden en digitale toepassingen van feedback. Bepaal welke trainingen bij jouw organisatie passen, voeg meerdere sessies toe wanneer nodig en leer de waarde van feedback inzien. Oefen met praktijkcases, leer TruQu kennen en creëer zo een cultuur van continu leren!

GrowQu scan

We starten met een GrowQu Scan waarin we interviews afnemen met een diverse groep mensen van jouw bedrijf. Denk aan de directie, managers en medewerkers. Zo creëren we direct inzicht in hoe jouw management en medewerkers de cultuur van continu leren beleven in de organisatie. De wendbaarheid en de beleving van de onderlinge communicatie binnen de organisatie en teams komt hierbij ook naar voren. Zo wordt zichtbaar waar eventuele uitdagingen liggen. Deze resultaten worden uitvoerig en vertrouwelijk besproken.

Vanuit dit punt kunnen wij een traject samenstellen wat geheel aansluit op de doelen van jouw organisatie en deze input gebruiken ter voorbereiding van de trainingen.

Inzicht in de huidige situatie
Betrokkenheid in het proces
Traject op maat

Startsessie

Betrek je mensen bij vernieuwingen. Medewerkers zullen namelijk harder rennen voor hun eigen plan dan voor jouw plan. In de startsessie helpen wij je met het maken van een plan van aanpak om een continu ontwikkelcultuur op te zetten en performance management te verbeteren. Dit doen wij aan de hand van het door ons ontwikkelde Grow-model.

Plan van aanpak
Een heldere boodschap
Eenduidig beeld van het waarom

Managementsessie

Leaders first is één van onze uitgangspunten om gedragsverandering succesvol te laten verlopen. In deze sessie nemen we leidinggevenden mee in hoe het juiste ontwikkelgesprek te voeren en hoe medewerkers te stimuleren om in een groei mindset te komen. Dit is een zeer laagdrempelige wijze om enthousiasme en handvatten te creëren om performance management te verbeteren.

Het goede ontwikkelgesprek
Een groei mindset
Een veilige omgeving

Training medewerkers

In deze training leer je vooral door te doen. Dit laat jou inzien hoe je zelf de regie kan nemen over je ontwikkeling, hoe je ontwikkeldoelen opstelt en gebruik maakt van feedback om continu te groeien. De theorie vormt de basis voor oefeningen en rollenspellen. Aan het einde van de sessie ga je met een concreet actieplan de deur uit hoe het gewenste gedrag te tonen.

Een groei mindset
Persoonlijke doelen opstellen
Zelf de regie over je ontwikkeling

Continu verbeteren

Samen met het management en een aantal kerngebruikers vanuit de startsessie evalueren we de eerste fase van de implementatie. Aan de hand van het eerder gebruikte Grow-model van de startsessie concretiseren we de vervolgstappen. Deze kortcyclische manier van werken stimuleert de verbetering van performance management. Daarnaast analyseren wij welke vaardigheden medewerkers verder willen ontwikkelen, kijkend naar de opgestelde doelen en verkregen feedback. Op basis hiervan kunnen wij samen met de organisatie en ontwikkelplan opstellen en wanneer gewenst aanvullende trainingen aanbieden.

Speciaal voor young professionals binnen jouw organisatie bieden wij, in samenwerking met YSE, een young leadership programma aan.

Concreet actieplan vervolgstappen
Kortcyclisch werken
Verbeteren performance management

Aanvullende modules

Tijdens het gehele traject waarin we een cultuur van continu leren creëren kunnen wij de implementatie en het beheer van de digitale feedbacktechnologie TruQu overnemen. Daarnaast kunnen wij advies en begeleiding bieden gedurende het traject om de nieuwe performance cyclus zo optimaal mogelijk in te zetten.

Implementatie technologie TruQu

GrowQu kan de volledige implementatie en beheer van de digitale feedbacktechnologie TruQu overnemen. Lees hier meer over TruQu en over hoe GrowQu deze software volledig kan implementeren en beheren in uw organisatie voor het optimaliseren van een feedbackcultuur.

Advies & Begeleiding

Tijdens het gehele traject van het realiseren van de gedragsverandering en mogelijke implementatie van digitale feedbacktechnologie, kunnen wij op structurele basis advies geven. Wij helpen je in het verbeteren van performance management en het inrichten van het proces rondom kortcyclische ontwikkelgesprekken.

  • Advies en ondersteuning
  • Expert in performance management
  • Veel praktijkervaring direct toepasbaar

Coaching

GrowQu kan medewerkers coachen. Door deze betrokken performance coaching worden medewerkers begeleidt naar een groei-mindset. We halen kwaliteiten naar voren en leren de werknemers hoe ze die op een juiste manier inzetten. Ook bieden we coaching voor teams en managers. Hoe moedig je ontwikkeling aan en hoe creeër je een veilige omgeving die medewerkers stimuleert om feedback te geven?

Wat levert het op?

Na het maken van een op maat gemaakt plan voor jouw organisatie, kunnen we met kleine groepen kerngebruikers aan de slag. Hier houden we de vier pijlers voor verandering bij aan: ontwerpen, activeren, adopteren en evalueren. Tijd om meer eigenaarschap voor de medewerker te creëren. Het volgende zal een GrowQu training of sessie voor jou opleveren.

Betrokkenheid

We gaan in gesprek met de medewerkers om exacte behoeftes in kaart te brengen.

Groei mindset

Middels verschillende sessies stimuleren we een op groei georiënteerde mindset.

Inzicht & overzicht

Maandelijkse rapportages worden omgezet in concrete vervolgstappen.

Organisatiegroei

We stimuleren medewerkers om continu te leren. Zo helpen zij de organisatie groeien.

Ontwikkeling

Door te activeren zorgen we voor een cultuur van continu leren waarin feedback de norm is.