Het ontwikkeltraject voor het onderwijs

Onderwijsinstellingen kunnen middels de GrowQu aanpak hun beoordelingscyclus vernieuwen en makkelijker maken. Leerkrachten en leerlingen leren een leuke en laagdrempelige manier van feedback vragen en geven waarmee continu leren, het goede gesprek en jezelf verbeteren centraal komen te staan.

Neem contact op met een van onze specialisten

Waarom GrowQu

Studenten en leerkrachten worden gestimuleerd steeds meer zelf de regie over hun leerproces te nemen. Maar hoe pak je die regie? In onze aanpak kunnen wij de feedbacktechnologie van TruQu inzetten en implementeren. Hierdoor heeft het management een krachtige tool om leerkrachten nog beter te coachen en te monitoren.

GrowQu aanpak

In onze GrowQu aanpak richten we performance management zo in dat het geheel aansluit bij de doelen van jouw organisatie. We maken een op maat gemaakte aanpak met het management en een aantal kerngebruikers zodat we gericht medewerkers en managers kunnen trainen en adviseren.

Het nieuwe beoordelen

Met de juiste performance cyclus ben je als bedrijf in staat om kortcyclisch te ontwikkelen en presteren.

Regie over eigen ontwikkeling

Middels verschillende sessies stimuleren we een op groei georiënteerde mindset.

Persoonlijke ontwikkeldoelen

De sleutel naar continue ontwikkeling is het hebben van heldere en concrete ontwikkeldoelen.

Team feedback

Om jezelf continue te verbeteren is waardevolle feedback essentieel.

Het nieuwe beoordelen

Met de juiste performance cyclus ben je als bedrijf in staat om kortcyclisch te ontwikkelen en presteren.

Regie over eigen ontwikkeling

Middels verschillende sessies stimuleren we een op groei georiënteerde mindset.

Persoonlijke ontwikkeldoelen

De sleutel naar continue ontwikkeling is het hebben van heldere en concrete ontwikkeldoelen.

Team feedback

Om jezelf continue te verbeteren is waardevolle feedback essentieel.

GrowQu heeft als doel om de publieke sector te transformeren naar een cultuur waarin persoonlijk leiderschap en continu leren normaal is. Dit doen we in een stapsgewijze aanpak en een filosofie waarin we enerzijds vanuit het oogpunt van de organisatie en anderzijds vanuit de medewerkers een maatwerk aanpak bieden om tot een succesvolle implementatie te komen.

Neem vrijblijvend contact op!