Ontwikkelcultuur creëren

Een open feedbackcultuur kunt u niet opleggen, die ontstaat geleidelijk als mensen feedback gaan vragen. Dankzij onze trainingen en advies weet u hoe u de kwaliteit van feedback kunt verhogen en daarmee een continue ontwikkelcultuur kunt creëren.

Startsessie

Betrek je mensen bij vernieuwingen, want ze zullen harder renner voor hun eigen plan, dan voor jouw plan. In de startsessie helpen wij je een plan van aanpak te maken om succesvol TruQu in te zetten en een continue feedbackcultuur op te zetten. Samen met jou en een aantal kerngebruikers stellen we een plan op middels de vier pijlers van verandering naar een open feedbackcultuur.

Ambassadeurssessie

Leaders first is een van onze uitgangspunten om deze implementatie succesvol te laten verlopen. In deze sessie nemen we leidinggevende en kerngebruikers mee in de achtergronden en toepassingen van feedback en de digitale toepassingen. Dit is een zeer laagdrempelige wijze om enthousiasme en begrip te creëren voor het gebruik van feedback middels TruQu.

Ambassadeurssessie
Feedbackscan

Feedback scan

Middels de feedbackscan krijg je direct inzichtelijk hoe jouw management en medewerkers de feedback cultuur beleven in jouw organisatie. Na de nul-meting kan GrowQu jouw organisatie indelen de Start, Help of Grow fase. De resultaten van de scan worden met jou gedeeld en uitgebreid besproken. Vanuit dit punt kunnen wij een training of advies samenstellen wat geheel aansluit op de doelen van jouw organisatie.

Feedback training

In de training leer je vooral door te doen, wat jou in laat zien wat de waarde van feedback is. De theorie vormt de basis voor oefeningen en rollenspellen. Middels praktijkcases ontvang je tips en technieken die je helpen om feedback te vragen, te geven en te ontvangen en hoe je dit vertaalt naar je persoonlijke doelen.

Feedback-Training

Implementatie advies

GrowQu kan de volledige implementatie en beheer van TruQu overnemen. Het gebruik van TruQu vergt continue aandacht. Denk aan het uitnodigen van nieuwe gebruikers, het aanmaken van teams, het onderhouden van de vragen templates, het maken van maandelijkse rapportages, het contact houden met de “teamcoaches” in TruQu, het “stimuleren” van gebruikers, het “activeren” van gebruikers.