Op weg naar een continue ontwikkelcultuur met trainingen en sessies

Krijg middels onze trainingen en adviezen inzicht in jouw actuele organisatiecultuur. De trainingen, die geheel aansluiten op de doelen van jouw organisatie, zorgen voor succesvolle plannen om verandering te stimuleren. Je wordt volledig meegenomen in de achtergronden en digitale toepassingen van feedback. Bepaal welke trainingen bij jouw organisatie passen, voeg meerdere sessies toe wanneer nodig en leer de waarde van feedback inzien. Oefen met praktijkcases, leer TruQu kennen en creëer zo een continue ontwikkelcultuur!

Neem contact op!

Intake

Middels interviews krijgen wij direct inzichtelijk hoe jouw management en medewerkers een ontwikkelcultuur beleven in jouw organisatie. Na de nul-meting kan GrowQu jouw organisatie indelen in de ‘Start, Help of Grow’ fase. De resultaten van de interviews worden met jou gedeeld en uitgebreid besproken. Vanuit dit punt kunnen wij een training of advies samenstellen wat geheel aansluit op de doelen van jouw organisatie en dient ter voorbereiding van eventuele training.

Startsessie

Betrek je mensen bij vernieuwingen. Medewerkers zullen namelijk harder rennen voor hun eigen plan dan voor jouw plan. In de startsessie helpen wij je met het maken van een plan van aanpak om een continue ontwikkelcultuur op te zetten en performance management te verbeteren. Dit doen wij aan de hand van het door ons ontwikkelde Grow-model.

Medewerkerssessie

In deze training leer je vooral door te doen. Dit laat jou inzien hoe je zelf de regie kan nemen over ontwikkeling, hoe ontwikkeldoelen opstelt en gebruik maakt van feedback om continu te groeien. De theorie vormt de basis voor oefeningen en rollenspellen. Aan het einde van de sessie ga je met een concreet actieplan de deur uit hoe het gewenste gedrag te tonen.

Behoefte aan meer?

Je hebt interesse in bovenstaande trainingen en sessies of hebt deze misschien al gevolgd. Maar, hier kan volgens jou nóg meer verdieping in. Vul je pakket aan met onderstaande sessies en verhoog je kans op een succesvolle ontwikkelcultuur waarin elke medewerker, ongeacht de functie, zich veilig voelt.

Implementatie advies

GrowQu kan de volledige implementatie en beheer van TruQu overnemen. Het gebruik van TruQu vergt continue aandacht. Denk aan het uitnodigen van nieuwe gebruikers, het aanmaken van teams, het onderhouden van de templates, het maken van maandelijkse rapportages, het contact houden met de ‘teamcoaches’ in TruQu en het stimuleren en activeren van gebruikers.

Evaluatie sessie

Samen met het management en een aantal kerngebruikers vanuit de startsessie evalueren we de eerste fase van de implementatie. Aan de hand van het eerder gebruikte Grow-model van de startsessie concretiseren we de vervolgstappen. Deze kortcyclische manier van werken stimuleert de verbetering van performance management.

Advies & Support

Tijdens het gehele traject van het realiseren van de gedragsverandering en mogelijke implementatie van digitale feedbacktechnologie, kunnen wij op structurele basis advies geven. Wij helpen je in het verbeteren van performance management en het inrichten van het proces rondom kortcyclische ontwikkelgesprekken.

Managementsessie

Leaders first is één van onze uitgangspunten om gedragsverandering succesvol te laten verlopen. In deze sessie nemen we leidinggevenden mee in hoe het juiste ontwikkelgesprek te voeren en hoe medewerkers te stimuleren om in een groei mindset te komen. Dit is een zeer laagdrempelige wijze om enthousiasme en handvatten te creëren om performance management te verbeteren.