Meer eigenaarschap creëren is een proces

Realiseer gedragsverandering in de organisatiecultuur en performance cyclus middels onze totaalaanpak met sessies en trainingen.

Plan van aanpak

Wij stellen trainingen en adviezen samen die geheel aansluiten op de doelen van jouw organisatie. Krijg inzicht in jouw actuele feedbackcultuur, maak een succesvol plan om verandering te stimuleren en wordt meegenomen in de achtergronden en digitale toepassingen van feedback. Leer de waarde van feedback inzien, oefen met praktijkcases, leer TruQu kennen en creëer zo een continue ontwikkelcultuur.

Intake

Middels interviews krijgen wij direct inzichtelijk hoe jouw management en medewerkers een ontwikkelcultuur beleven in jouw organisatie. Na de nul-meting kan GrowQu jouw organisatie indelen in de ‘Start, Help of Grow’ fase. De resultaten van de interviews worden met jou gedeeld en uitgebreid besproken. Vanuit dit punt kunnen wij een training of advies samenstellen wat geheel aansluit op de doelen van jouw organisatie en dient ter voorbereiding van eventuele training.

Inzicht in de huidige situatie
Betrokkenheid in het proces
Training op maat

Startsessie

Betrek je mensen bij vernieuwingen. Medewerkers zullen namelijk harder rennen voor hun eigen plan dan voor jouw plan. In de startsessie helpen wij je met het maken van een plan van aanpak om een continue ontwikkelcultuur op te zetten en performance management te verbeteren. Dit doen wij aan de hand van het door ons ontwikkelde Grow-model.

Plan van aanpak
Een heldere boodschap
Eenduidig beeld van het waarom

Managementsessie

Leaders first is één van onze uitgangspunten om gedragsverandering succesvol te laten verlopen. In deze sessie nemen we leidinggevenden mee in hoe het juiste ontwikkelgesprek te voeren en hoe medewerkers te stimuleren om in een groei mindset te komen. Dit is een zeer laagdrempelige wijze om enthousiasme en handvatten te creëren om performance management te verbeteren.

Het goede ontwikkelgesprek
Een groei mindset
Een veilige omgeving

Medewerkerssessie

In deze training leer je vooral door te doen. Dit laat jou inzien hoe je zelf de regie kan nemen over ontwikkeling, hoe ontwikkeldoelen opstelt en gebruik maakt van feedback om continu te groeien. De theorie vormt de basis voor oefeningen en rollenspellen. Aan het einde van de sessie ga je met een concreet actieplan de deur uit hoe het gewenste gedrag te tonen.

Een groei mindset
Persoonlijke doelen opstellen
Zelf de regie over je ontwikkeling

Implementatie advies

GrowQu kan de volledige implementatie en beheer van TruQu overnemen. Het gebruik van TruQu vergt continue aandacht. Denk aan het uitnodigen van nieuwe gebruikers, het aanmaken van teams, het onderhouden van de templates, het maken van maandelijkse rapportages, het contact houden met de ‘teamcoaches’ in TruQu en het stimuleren en activeren van gebruikers.

Implementatiepartner
TruQu als hulpmiddel
Stimuleer en activeer gebruikers

Evaluatie sessie

Samen met het management en een aantal kerngebruikers vanuit de startsessie evalueren we de eerste fase van de implementatie. Aan de hand van het eerder gebruikte Grow-model van de startsessie concretiseren we de vervolgstappen. Deze kortcyclische manier van werken stimuleert de verbetering van performance management.

Concreet actie plan vervolgstappen
Kortcyclisch werken
Verbeteren performance management

Advies & Support

Tijdens het gehele traject van het realiseren van de gedragsverandering en mogelijke implementatie van digitale feedbacktechnologie, kunnen wij op structurele basis advies geven. Wij helpen je in het verbeteren van performance management en het inrichten van het proces rondom kortcyclische ontwikkelgesprekken.

Advies en ondersteuning
Expert in performance management
Veel praktijkervaring direct toepasbaar

Wat levert het op?

Na het maken van een op maat gemaakt plan voor jouw organisatie, kunnen we met kleine groepen kerngebruikers aan de slag. Hier houden we de vier pijlers voor verandering bij aan: ontwerpen, activeren, adopteren en evalueren. Tijd om meer eigenaarschap voor de medewerker te creëren. Het volgende zal een GrowQu training of sessie voor jou opleveren.

Betrokkenheid

We gaan in gesprek met de medewerkers om exacte behoeftes in kaart te brengen.

Groei mindset

Middels verschillende sessies stimuleren we een op groei georiënteerde mindset.

Inzicht en overzicht

Maandelijkse rapportages worden besproken en omgezet in concrete vervolgstappen.

Feedback als norm

Door de gebruikers op de juiste manier te activeren en adopteren maak je feedback de nieuwe norm.

Inschrijven Round Table

Het nieuwe beoordelen

De Round Table wordt georganiseerd om de problemen rondom de beoordelingscyclus bespreekbaar te maken. Deel jouw visie, succesverhalen en ervaringen met andere HR managers.