Business case

Evangelische Omroep (EO)

De Evangelische Omroep zag dat persoonlijke ontwikkeling & teamontwikkeling steeds belangrijker wordt. Daarom hebben ze samen met GrowQu de transitie in gang gezet om van een traditionele beoordelingscultuur naar ontwikkelcultuur te komen. 
Door GrowQu trainingen en sessies in combinatie met de TruQu software stimuleert het mediabedrijf bij elke medewerker een groei mindset. Zo investeren ze in ontwikkeling en focussen zich niet meer alleen op controle.

Van eenrichtingsverkeer naar dialoog

Voorheen werkte de EO met een beoordelingscyclus waar de resultaten van deze gesprekken uitsluitend voor de leidingevende of de mangager bedoelt was. Eigenlijk was er sprake van eenrichtingsverkeer.
Toen de organisatie zag dat er veel veranderde in hun sector zagen ze zichzelf juist stilstaan op gebied van performance management. Om hier verandering in aan te brengen kregen ze onder andere feedbacktraining van GrowQu en werden ze begeleid in het opnieuw indelen van hun performance cyclus. Freek van Slooten, hoofd P&O, heeft er een goed gevoel aan over gehouden:


”Wat voor functie je collega's ook hebben, allemaal zijn ze op hun eigen manier met hun ontwikkeling bezig. Hoe geef je dan passende feedback? Hoe gaan we een passende performance cyclus vormgeven? Na de sessies met GrowQu gingen mensen weg met het idee dat ze aan de slag konden gaan.”

Na de trainingen begeleidde GrowQu ook de volgende fase. Daar werd gekeken naar hoe de kennis een  onderdeel kon zijn van de natuurlijke manier van werken van de EO.

Het blijven ontwikkelen is zo relevant geworden. Je moet daar je systeem en je cyclus op inrichten. En, hier de juiste tools voor bieden. Meer investeren in ontwikkeling, minder in controle."

Freek van SlootenHoofd P&O - EO

Cultuur van continu ontwikkelen

Nu heeft EO een goede performance cyclus staan waar de mederwerkers actief mee bezig zijn om hun eigen doelen te stellen en hun ontwikkeling in kaart te brengen. Leidinggevende kunnen bijsturen maar de mederwerkers hebben veel meer regie gekregen over hun eigen traject.

De GrowQu trainingen worden nu om de twee maanden aan nieuwe medewerkers gegeven om de manier van werken voor iedereen inzichtelijk te maken. Zo blijft het een continu proces. “Als we één keer in de twee maanden zo’n dagdeel doen, met GrowQu, dan neem je de mensen goed mee”, aldus het hoofd P&O.

Je eigen succesverhaal?

Wil jij ook een performance cyclus die werknemers ondersteunt en de organisatie helpt groeien? We gaan graag met je in gesprek om te achterhalen welke trainingen en sessies bij jouw organisatie passen! Daarnaast kunnen wij ook advies en begeleiding bieden om de nieuwe performance cyclus zo optimaal mogelijk in te zetten.

Contact