Performance Management optimaliseren

GrowQu is een HR dienstverlener met de focus op gedragsverandering binnen organisaties. Wij werken samen met organisaties aan HR projecten waarin management en medewerkers gezamenlijk optrekken en kennis delen met als doel persoonlijk leiderschap en groei van de organisatie. Deze kennis en ervaring zijn het fundament van de GrowQu Academy. In een éénjarig ontwikkelprogramma worden Junior HR Consultants ingezet om uw organisatie doelstellingen te bewerkstelligen. Zij stellen jouw organisatie in staat om meer regie te creëren bij medewerkers, management te inspireren en performance management te optimaliseren in alle lagen van de organisatie.

Ik heb interesse in een Junior HR Consultant voor mijn organisatie
Contact

Hoe gaan we te werk?

Junior HR Consultants maken verandering blijvend door het gedrag te veranderen. Pas als je het gedrag van medewerkers verandert zal de organisatie veranderen. De Junior HR Consultants doen dit door ontwikkeldoelen te stellen, met een stapsgewijze aanpak te werken en een omgeving te creëren die dit concrete gedrag stimuleert.

Ze starten met kleine veranderingen in het gedrag van het individu om uiteindelijk het gewenste effect op de gehele organisatie te realiseren. Ze bewaken continu het proces door wekelijks te monitoren of het gewenste gedrag ook daadwerkelijk wordt vertoond en sturen daar waar mogelijk bij.

Actieplan

Het maken en uitvoeren van een concreet actieplan om performance management te optimaliseren.

HR ondersteuning

Het ondersteunen van HR in de inrichting van de gesprekscyclus.

Feedbacksessie

Het organiseren van sessies om duidelijke afspraken te maken over het implementeren van feedback.

Juiste ontwikkelgesprek

Het inspireren en stimuleren van leidinggevenden om het juiste ontwikkelgesprek en voorbeeldgedrag te tonen.

Trainingen

Het organiseren van trainingen om te leren hoe je feedback kan geven, vragen en ontvangen.

Groei mindset

Het stimuleren en trainen van medewerkers om in een groei mindset te komen.

Wat levert het op?

In een intensief ontwikkelprogramma leren de consultants alle facetten van HR en perfomance management. Met hierin maar één doel: organisaties in staat stellen om de gedragsverandering ook daadwerkelijk te realiseren.

Frisse blik

Onze Junior HR Consultants brengen vernieuwing waarin agile werken en regie over je eigen ontwikkeling centraal staan.

Continue ontwikkelcultuur

Onze Junior HR Consultants zijn in staat om, middels feedback, veranderingen van processen en cultuur te stimuleren en realiseren. De TruQu technologie biedt daarin ondersteuning.

Talentvolle HR aanwinst

De talentvolle Junior HR Consultants hebben de mogelijkheid na hun opdracht uit te stromen binnen jouw organisatie om de verandering te blijven stimuleren.

GrowQu heeft als doel om organisaties te transformeren naar een cultuur waarin persoonlijk leiderschap en continu leren normaal is. Dit doen we in een stapsgewijze aanpak en een filosofie waarin we enerzijds vanuit het oogpunt van de organisatie en anderzijds vanuit de medewerkers een maatwerk aanpak bieden om tot een succesvolle implementatie te komen.