Feedback cultuurPerformance managementTips ontwikkelcultuurVeranderen

Tips over het veranderen naar een ontwikkelcultuur

By October 1, 2018 No Comments

Het is maandagochtend, iets voor 9:00 uur en ik doe nog een laatste check. Mijn laptop staat goed aangesloten, de juiste slides staan klaar, de flipover staat klaar, mijn dopper is gevuld, de zaal is klaar voor gebruik, nu de deelnemers nog. Vlak voor tijd komen de deelnemers een voor een binnen gedruppeld en ik doe mijn uiterste best om van iedereen de naam te onthouden. Terwijl iedereen zijn plekje in de zaal heeft gevonden, start ik vol energie en enthousiasme de training terwijl de deelnemers nog net het slaapzand van het weekend uit hun ogen wrijven. Ik begin met wat leuke opwarmers om de groep los te krijgen en dat slaat aan. We zijn goed van start gegaan en ik denk: ‘dit komt wel goed!’

Om wat context te scheppen leg ik uit waarom de organisatie ervoor heeft gekozen om de naar een continue ontwikkelcultuur toe te werken, het klassieke beoordelingssysteem heeft zijn tijd immers wel gehad. Tijd om te veranderen. Terwijl ik de doelstellingen en stappen van het verandertraject uitleg, valt het me op dat de groep wat onrustig wordt en ook steeds norser begint te kijken. Voordat ik zelf de vraag kan stellen wat er aan de hand is, vliegen de vragen en opmerkingen me een voor een om de oren: ‘waarom moeten we weer veranderen?’ ‘Is dit onderdeel van een groter traject?’ ‘In hoeverre worden de leidinggevenden ook hierin getraind?’ ‘Moet ik weer aan de slag met ontwikkeling?’ ‘Moet ik nu feedback gaan geven, terwijl er zoveel andere dingen te doen zijn?’ Dit was het begin van een lange en zeer waardevolle discussie…

In mijn rol als feedback coach beland ik dagelijks in dergelijke situaties. Een situatie waarin ik uitleg dat de organisatie ervoor heeft gekozen om te veranderen, in mijn geval gaat het vaak om het veranderen van de gesprekscyclus of het gedrag. Hier ontstaat vaak direct weerstand op. Is dat raar? Ik vind van niet, want mensen kunnen en willen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden. Ok, goed om te weten, maar hoe ga je er dan voor zorgen dat men wel gaat veranderen?

5 dingen die ik geleerd heb die ervoor zorgen dat men eerder bereid is om te willen en kunnen veranderen:

  1. Creëer een veilige omgeving. Dit vraagt om een leiderschapsstijl waarin iedereen evenredig aan bod komt en iedereen volstrekt serieus genomen wordt. Een veilige omgeving stimuleert mensen om kritisch naar hun eigen gedrag te durven, kunnen en willen kijken.
  2. Betrek je mensen vroegtijdig in het proces door met ze in gesprek te gaan en te luisteren naar hun behoeftes. Want ze zullen veel harder gaan rennen voor hun eigen plan, dan voor jouw plan. Hiermee creëer je ambassadeurs en voorkom je dat het weer een ‘HR-feestje’ wordt.
  3. Bij een cultuurverandering is de rol van de manager het belangrijkst. Het gedrag en de mentaliteit van de manager moet overeenkomen met de gewenste cultuur. Zonder het goede voorbeeldgedrag kom je als manager ongeloofwaardig over en is men niet bereid zich open te stellen voor verandering.
  4. Communiceer duidelijk de achterliggende gedachte van het verandertraject. Creëer urgentie voor de verandering, men moet weten waarom we nu de cultuur moeten veranderen en welke problemen daarmee worden opgelost.
  5. Maak het blijvend! De verandering zal pas plaatsvinden als je tussentijds en systematisch evalueert om de voortgang te meten. Haal feedback op uit alle lagen van de organisatie door in gesprek te gaan en stel je plan bij daar waar nodig. Communiceer daarna je tussentijdse successen en uitkomsten van de evaluaties, dan houd je je ambassadeurs aan boord.

In mijn rol als feedback coach bij GrowQu help ik organisaties deze tips toe te passen. Dit doe ik voordat ze direct hun performance managementsysteem om willen gooien of een continue feedbackcultuur op gaan zetten. Een goede voorbereiding en vooral het betrekken van de juiste mensen is daarin essentieel voor succes, want: mensen kunnen en willen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden.

Wil je nou meer weten over hoe je binnen jouw organisatie een continue ontwikkelcultuur kan opzetten, neem dan contact met me op via philip@growqu.com